SÍDLO SPOLOČNOSTI                                                                    

 RIDEG, s.r.o.                                             

Lipová 10 (48°12'43.4"N 18°37'06.5"E)SK-934 01  Levice      

Erich Rideg-konateľ, tel./fax +421 36 2858002, mobil: +421 905 471799,

e-mail: rideg@rideg.sk                                            

COLNÁ DEKLARÁCIA A ŠPEDÍCIA 

Družstevnícka ul. 5089 (48°13'04.4"N 18°37'44.8"E), SK-934 01  Levice     Erich Rideg,   mobil: +421 905 471799, e-mail: rideg@rideg.sk,

                                                                         Martina Ridegová, mobil: +421 905 707158, e-mail: mridegova@rideg.sk

VEĽKOOBCHOD 

Ku Bratke 5 (areál Levitex a.s., 48°12'11.2"N 18°35'59.5"E)SK-934 01  Levice    

Martina Ridegová, mobil: +421 905 707158, e-mail: mridegova@rideg.sk 

Erich Rideg, mobil: +421 905 471799, e-mail: rideg@rideg.sk 

 

Údaje o spločnosti

IČO: 36549223                                                                                                  

DIČ: 2020157733                                                    

IČ DPH: SK2020157733                                              

                                                               

Peňažný ústav                                                                                                 

TATRABANKA a.s.

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 4480, SWIF (BIC) TATRSKBX 

 

Register                                                  

OS Nitra, Oddiel: Sro, vl.č. 13448/N