Colná deklarácia

V pôsobnosti Colného úradu Nitra pobočka Levice poskytuje spoločnosť colné služby:

- priame zastupovanie v colnom konaní pri dovoze a vývoze 
  tovaru

- vystavenie sprievodných colných dokladov JCD, JCDd,
   deklarácie colnej hodnoty, CMR, T2L, T1, karnet TIR,
   fytocertifikáty

- poradenské služby v oblasti colných náležitostí

- zabezpečenie kontroly kvality tovaru


- možnosť zastupovania aj mimo pobočky Colného úradu v Leviciach