Vnútroštátne a medzinárodné cestné zasielateľstvo

Spoločnosť RIDEG realizuje vnútroštátne a medzinárodné cestné zasielateľstvo v rámci celej európy, príp. ázie. Cestné zasielateľstvo zabezpečuje hlavne v spolupráci zmluvných dopravcov.  Jedná sa o prepravy celovozových zásielok.