Vnútroštátne a medzinárodné cestné zasielatežstvo

Spoločnos RIDEG realizuje vnútroštátne a medzinárodné cestné zasielatežstvo v rámci celej európy, príp. ázie. Cestné zasielatežstvo zabezpečuje hlavne v spolupráci zmluvných dopravcov.  Jedná sa o prepravy celovozových zásielok.