Úvod

Firma sa od vzniku v roku 1995 zaoberá poskytovaním  colných a poradenských služieb pri vývoze a dovoze tovaru do a z tretích krajín. Zabezpečuje tiež zasieleteľké (špedičné služby) v oblasti cestnej nákladnej dopravy, predovšekým v rámci krajín EU.

Nakoľko sa firma od svojho začiatku zameriavala na preclievanie a prepravu textilných tovarov, po transformácii na spločnosť s ručením obmedzeným začala prevádzkovať vlastný veľkoobchod s metrovým textilom situovaný v priemyselnej zóne firmy Levitex a.s., Levice. Jedná sa hlavne o ponuku bavlnených plátien, keprov, plienkoviny  a iných metráží.